8. 11. od 19:00 BRDY HISTORICKÉ IV

8. 11. od 19:00
BRDY HISTORICKÉ IV – přednášku pořádáme v rámci projektu Science café
Téma 1:

Brdy literární…
Přednáška představuje široké spektrum básníků a spisovatelů, kteří byli inspirováni nejen krásou Brd, ale také všedním životem obyčejných lidí. Přiblížíme Vám osud básníka Karla Vokáče či povídky F.X. Svobody. Nezapomeneme také na drobné črty dnes již zapomenutých autorů, kteří zachytili informace o pytláckých přestřelkách či o svérázu brdské krajiny. Zmíníme slavné „ Rudoarmějce“, se kterými se setkal Vladimír Holan na Padrti či poutníka Karla Hynka Máchu a jeho Valdek. Přednáška bude doplněna bohatým obrazovým materiálem, který nám přiblíží jednotlivá místa, která literáty inspirovala.

Přednáší: Mgr. Tomáš Makaj – historik, Vedoucí kulturního odboru obce Strašice

Téma 2: upřesníme…

Přednáší: RNDr. Martin Lang – geolog, vedoucí Muzea Středních Brd Strašice, kurátor sbírek muzejní povahy, vědecký pracovník