ADVENTNÍ SOUTĚŽ 1. Ukázka pro dospělé

VÁNOCE NA STRÁNKÁCH KNIH

Právě nastával čas oddechu a hodování do té doby,

než přijde advent se svým půstem vrcholícím svátkem Kristova narození

a někde ještě také spojeným s bujnými oslavami návratu slunce.

Pověrčiví venkované nejenže vítali nové slunce,

ale také se o půlnoci vydávali na řeku, aby vysekali v ledu otvor a čekali,

zda se v něm nezjeví  to,  co je v příštím roce očekává.

Jiní zase krájeli jablka a vyhlíželi, jestli spatří jádra uspořádaná do hvězdy nebo kříže.

Hvězda znamenala příchod nového života, kdežto kříž smrt někoho z rodiny.

Kaplan Zachariáš všechny pověry přísně zakazoval a pověsti na Roupově

zpravidla nahrazovala vypravování soudce Melichara či jeho pomocníka Božetěcha.