ADVENTNÍ SOUTĚŽ 2. Ukázka pro dospělé

VÁNOCE NA STRÁNKÁCH KNIH

Jirka na ten poslední den před Vánocemi naplánoval chlapské sváteční přípravy s Boříkem.
Dopoledne totiž jeli na Cukrák uříznout v lese vánoční smrček a odpoledne se chystali zabít a vykuchat kapra.
Bořík byl natěšený a vzrušený. V lese dostal za úkol hlídat, jestli někdo nejde kolem.
Napjatě obcházel vybraný smrček, který Jirka zručně podřezával pilkou a hlásil:

„Tatínku! Támhle se něco pohlo!“

Nebyl to ani hajný, ani divočák, ani srnka. Jen tu dobrodružnou chvíli tak prožíval, že měl vidiny i slyšiny.

Než Jirka přivázal smeček na střešní nosič auta, už mu nervy úplně tekly.

„Jychle, tatí!“

Vyprávěl o tom Andree v telefonu jako o nejnapínavějším výletě do lesa, jaký kdy zažil.
Kapra sám neohroženě umlátil několika ne úplně šetrnými údery paličkou na maso, zatímco mu ho Jirka přidržoval v utěrce.
Nadšeně pak Andree sdělovat, že během jediného dne kradl i vraždil.

 

Na Štědrý den se Andrea ráno podívala do svého diáře, aby si přečetla úkoly. Bylo tam napsáno:

NEHÁDAT SE PŘI ZDOBENÍ STROMEČKU!