4TET

Koncert je odložen. Náhradní termín je 13. října 2020, již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, další jsou připravené k prodeji na IC Hořovice. Cena místenky je 570, 550 Kč  

TRAUTENBERK

Koncert je odložen!  Náhradní termín je stanoven na 17. října 2020. Vstupenky zůstávají v platnosti.