Kavárna Včera zůstává s klienty v kontaktu

Hořovická Kavárna Včera byla otevřená v únoru. Její vedoucí Petra Petříková nyní připomíná její význam. Také popisuje, jak
její zástupci postupovali v době nouzové stavu. 

Smyslem našeho projektu, mimochodem v České republice zcela unikátního, je spojit roli kavárny a podpůrného centra pro občany, které postihla Alzheimerova nemoc či některé druhy demence, a rovněž pro ty, kdo o ně pečují v domácích podmínkách. Toto centrum ovšem funguje na principu komunitní sdílené péče skupiny pečujících, kteří se o své nemocné blízké starají v domácím prostředí. Tito pečovatelé často vykonávají svou náročnou práci takřka neustále, v podstatě bez přestávek, bývají zcela vyčerpáni a chybí jim čas na jakékoli vlastní aktivity. Proto jsme vytvořili bezpečný prostor, kde mohou občané s demencí přes den pobývat a jejich domácí pečovatelé se střídají v roli „hostitele.“ Ti, kteří zrovna v kavárně nepomáhají, tak získají volný čas, který mohou využít podle svých potřeb. Tuto službu mohou domácí pečující využívat pravidelně a naplánovat si tak strukturu týdne i s volnými dny na delší dobu dopředu.

MÍSTO ODPOČINKU
Část prostor, fungující jako kavárna, pak nabídne i smysluplné zaměstnání občanům v první fázi nemoci. Přítomen bude profesionální pracovník, který pečujícím poskytne potřebnou podporu či příležitost k rozhovoru. Větší část agendy si však zajistí pečující svépomocí a i díky tomu mohou být sociální služby v Kavárně Včera poskytovány zdarma. Pro běžné návštěvníky však bude kavárna sloužit jako místo odpočinku, kde si budou moci vychutnat kvalitní voňavou kávu. Další významnou formou podpory, kterou můžeme nabídnout, jsou vzdělávací programy aworkshopy, v nichž se pečující i zájemci z řad široké veřejnosti mohou dozvědět víc o problematice demence i domácí péče, naučit se například základy vlastní duševní hygieny a sdílet své zkušenosti s ostatními. Nebude chybět ani kulturní program, promítání tematických filmů, výstavy fotografií a podobně.

OPATŘENÍ CHRÁNÍ
Zcela respektujeme současná karanténní opatření, která chrání nejzranitelnější část populace, k níž povětšině náleží právě naši klienti. Kavárna Včera byla proto po pouhých dvou týdnech provozu uzavřena veřejnosti. Čas karantény však rozhodně netrávíme nečinně. Klademe důraz na telefonickou a mailovou podporu, takže se na nás domácí pečující obrací, potřebují-li se poradit. Pracujeme i na zahájení provozu chatu, který by rozšířil možnosti kontaktu.

PODPŮRNÁ LINKA PRO SENIORY
Jsme si vědomi, že současné poměry představují zatěžkávací zkoušku nejen pro naše bližní s demencí, a pro ty, kdo o ně pečují v domácích podmínkách, ale i pro velkou část běžné populace. Proto jsme zahájili provoz podpůrné linky pro seniory a domácí pečující, kteří se na nás mohou obrátit nejen s dotazy ohledně domácí péče, ale i s otázkami, týkajícími se zařizování a vyřizování potřebných věcí v čase karantény. Senioři z regionu nás kontaktují a my se snažíme podpořit je podle svých nejlepších schopností. Pomáháme jim zařídit dovoz nákupu, sjednat návštěvu u lékaře, a podobně.

KOORDINACE DOBROVOLNÍKŮ
Jedním z projektů, kterým se věnujeme s velkým nasazením, je koordinace skupiny dobrovolníků, zhotovujících roušky. Kontaktujeme dárce, kteří jsou ochotní přenechat nám materiál, ten svážíme a rozdělujeme mezi dobrovolníky v rámci regionu, ale i jinde – naše nejvzdálenější přispěvatelka bydlí až v Pardubicích. Hotové roušky pak dovezeme tomu, kdo zrovna nejvíc potřebuje. Dodáváme jednotlivcům, kteří nám zatelefonují na linku podpory, i institucím, například nemocnici v Hořovicích i berounskému Domovu seniorů TGM. Zatím jsme rozdali přes čtyři sta roušek a projekt utěšeně pokračuje. Jakmile bude možné znovu bezpečně zahájit provoz, Kavárna Včera se opět otevře veřejnosti a její program naváže na původní plán. Zároveň však zůstanou v provozu i další „vymoženosti,“ které spatřily světlo světa v podmínkách karantény: linky telefonické a e-mailové podpory a chat. Věříme, že společně překonáme tuto nelehkou dobu a co nejdříve se budeme moci opět setkávat i osobně. Všem přejeme mnoho sil a připomínáme – nejste v tom sami! V případě potřeby se na nás můžete obrátit na e-mailu kavarna.horovice@dementia.cz, nebo mi můžete zatelefonovat na číslo 724076964.
Petra Petříková, vedoucí Kavárny Včera