Knihy trochu jinak

Pomáháme s povinnou četbou i v rámci přípravy k maturitní zkoušce. Videa obsahují důležité milníky autorova života, obsah a interpretaci konkrétního díla.
„A co víc? Baví nás to. 

https://www.knihytrochujinak.cz/