MIG 21

Koncert je zrušen. Vstupenky zůstávají v platnosti. Náhradní termín je stanoven na 4.12.2020!