Opatření nemocnice Hořovice

Vzhledem k hygienicko-epidemiologické situaci v ČR a omezenému počtu ochranných pomůcek jsme se rozhodli k těmto opatřením:

 

Pacienti – ambulance

 

Žádáme pacienty, kteří jsou objednáni na ambulance, aby svou návštěvu zvážili a snažili se návštěvu omezit, vzhledem k níže uvedenému:

 

  • žádáme pacienty, kteří cítí projevy horečnatého onemocnění nebo kašle, či se s takovými lidmi setkali v posledních 14 dnech, aby kontaktovali přímo svého praktického lékaře nebo linku 112 a návštěvu v ambulanci vynechali

 

  • žádáme pacienty, kteří potřebují pouze napsat léky nebo přicházejí na pravidelnou kontrolu, aby místo návštěvy ambulance nejprve kontaktovali lékaře telefonicky

 

  • pokud si nejste nutností návštěvy ambulance jisti, též telefonicky kontaktujte lékaře ambulance – buď přímo nebo přes tel. linku 14 500

 

  • podle domluvy s ošetřujícím lékařem budete přeobjednáni na jiný termín

 

Pacienti – plánovaná operativa

 

Pokud jdete na plánovanou operaci, zatím se operativa neredukuje.  Dbejte prosím důsledně na anamnestická data – tzn. zda netrpíte horečnatým onemocněním, kašlem nebo jinými příznaky připomínající chřipkové onemocnění. Pokud jste se v posledních 14 dnech setkali s člověkem, trpícím těmito příznaky nebo pobývajícím v rizikové cizině, oznamte toto telefonicky příjímacímu lékaři před vstupem do nemocnice.

Stále platí přísný zákaz návštěv v celém areálu nemocnice.

Kavárna v areálu nemocnice je až do odvolání uzavřena. Lékárna je k dispozici dle otevíracích hodin.

 

Děkujeme za pochopení.

MgA. Petra Horáková
Tisková mluvčíNH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice
Jesennia a.s. – Rehabilitační nemocnice Beroun
+420 311 559 012, +420 602 175 057
mluvci@nemocnice-horovice.cz
mluvci@nember.cz
NH Hospital a.s. – Nemocnice Hořovice
K Nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice
www.nemocnice-horovice.cz