Pomoc pro seniory v současné epidemiologické situaci

Vážení,

současnou životní situaci nás občanů, zejména však seniorů a lidí se zhoršenou pohyblivostí, komplikuje možné onemocnění COVID-19. Protože se začínají objevovat požadavky na poskytnutí pomoci ve smyslu zajištění nezbytných životních potřeb /např. nákupy, lékárna, obědy,……/ s dovozem do domácností, informuji občany, aby v těchto případech volali na kontaktní čísla naší organizace Digitus Mise, z.ú. jako poskytovatele sociálních služeb: tel.:   739 833 316,  731 041 762,  603 252 198, kde jim poskytneme potřebné informace o pomoci.

 

Jan Křížek

ř e d i t e l

Digitus Mise, z.ú.

Digitus Mise, z.ú.

tel.:  +420 603 252 198

mail: digitus@digitusmise.com

web: digitusmise.com