Rok 2020 v hořovické knihovně

Hořovická Knihovna Ivana Slavíka byla v loňském roce s ohledem na vládní nařízení několik týdnů uzavřena, na výpůjčkách se to ale neprojevilo. V roce 2019 jich bylo celkem 42 165, v roce 2020 dokonce o několik set více – 42 960.

Jaký měl být a jaký nakonec byl rok 2020 v hořovické knihovně? „Měl být bohatý na akce, v březnu se ale začaly rušit,“ konstatovala vedou­cí Knihovny Ivana Slavíka Martina Stelšovská. Vedle zrušených akcí ale nakonec připomíná i ty, které se podařilo uskutečnit. V lednu 2020 to bylo šest akcí pro děti z místní Městské ma­teřské školy, vzpomínkový večer na hořovického básníka, spisovatele a překladatele Ivana Slaví­ka a v neposlední řadě setkání účastníků hry Lovci perel. „Další akcí, která se konala přímo v knihovně, byla až zářijová beseda s názvem Ki­neziologie s Miloslavou Rutovou,“ poznamenala Martina Stelšovská.

Ale ani v době nařízených omezení akce knihovny zcela neskončily. Konaly se online. Řadí se k nim například online soutěž s příhod­ným názvem Knihy pod rouškou tajemství, Ad­ventní soutěž pro dospělé nebo online soutěž se Čtyřlístkem pro děti.

Adventní soutěž patří mezi tradiční akce knihovny, jejími tématy jsou vždy Vánoce a ad­vent. To, co se mění, jsou ukázky. S Adventní soutěží roku 2020 byly spojené čtyři současné české autorky, zmínit můžeme Janu Bryndovou nebo Kateřinu Dubskou. Zajímavostí také je, že tato soutěž přilákala nejen čtenáře z Hořovic, ale například i čtenářku z Kroměříže.

Čekání na Ježíška

A děti? Ty se bavily také. Hořovická knihovna pro ně letos připravila opravdovou lahůdku – če­kání na Ježíška si chlapci a děvčata mohli krátit se známými postavičkami Čtyřlístku. „Děkujeme redakci časopisu Čtyřlístek za možnost použití známých postaviček, soutěž děti velmi bavila,“ prohlásila vedoucí hořovické knihovny Martina Stelšovská s tím, že odměnou pro dva vylosova­né účastníky byla kniha Čtyřlístek, ostatní získali časopis Čtyřlístek. Pokud si někdo ještě cenu ne­vyzvedl, může tak učinit kdykoliv v době otevře­ní knihovny.

Do seznamu aktivit hořovické knihovny patří ještě fotosoutěž s názvem Čtu, čteš, čteme. Začala loni v létě a je prodloužená až do konce letošní­ho února. Zatímco v letních měsících účastníci fotografie pořizovali, od října byly fotografie v prostorách knihovny vystavené, dále i na webu knihovny. Od října jim také lidé mohli přidělo­vat hlasy. A to mohou všichni udělat ještě i nyní. Fotografie jsou zveřejněné v těchto odkazech:

Fotosoutěž 2020 – kategorie A do 15 let

Fotosoutěž 2020 – kategorie B od 16 let

Přesunuté akce

Cestovatel, spisovatel a fotograf Petr Nazarov do knihovny přijet nemohl, stejně tak i spisovatel Milan Zacha Kučera. Oba autoři by se ale měli do Hořovic přeci jenom vypravit. Přednáška s Mi­lanem Zachou Kučerou s názvem Záhady jan­tarové komnaty je přesunuta na čtvrtek 13. října a beseda s Petrem Nazarovem na čtvrtek 1. listo­padu 2021.

Na konec ledna bylo naplánované on-line ocenění účastníků hry Lovci perel. Podrobnosti přineseme v březnovém vydání Hořovického Měšťana a na webu MKC Hořovice.

Konání doprovodných akcí v letošním roce bude vždy přizpůsobeno aktuální situaci. Zá­stupci hořovické knihovny věří, že se jich řada opravdu uskuteční.

Stejně tak doufají, že knihovna bude otevřena čtenářům. V loňském roce se po celý rok střídal standardní provoz s variantami výdejní okénko, nebo zcela zavřeno. Přestože byla v loňském roce Knihovna Ivana Slavíka řadu týdnů uzavřena, na počtu výpůjček se to neprojevilo. V roce 2019 jich bylo celkem 42 165, v roce 2020 celkem 42 960.

Už v květnu byl nainstalovaný bibliobox, o který měli čtenáři od počátku velký zájem, a vracení knih fungovalo bez problémů. Bib­liobox mohou čtenáři využívat i nadále, nejen při případném uzavření knihovny, umístěný je na nádvoří Starého zámku – naproti vchodu do knihovny.

I v hořovické knihovně byl rok 2020 nepřed­vídatelný, režim se zde musel přizpůsobit všem vládním nařízením, ale třeba i rekonstrukci zá­zemí. Při uzavření se šily roušky, pracovalo se na údržbě knihovnického fondu, na opravách knih, na jejich přebalování. Vedle nákupu nových knih a jejich zpracování se připravovaly zmíněné a další doprovodné akce. Můžeme uvést i jed­nu novinku. V rámci úspor energie byly mezi vstupní prostor a půjčovnu nainstalované nové skleněné dveře.

Knihovnice Martina Stelšovská, Marcela Lab­ská a Eva Kocourková se těší na všechny čtenáře.