Scénické čtení odhalilo výjimečnou akustiku knihovny

První scénické čtení hořovické městské knihovny se uskutečnilo v květnu roku 2016 v kavárně státního zámku. Helena Kreisingerová zde předčítala z knihy Evžena Bočka Poslední aristokratka.

Další akci tohoto druhu si Hořovičtí užili přibližně o rok později, 1. června roku 2017. Místem jejího konání byly už ale nové prostory Knihovny Ivana Slavíka, ve kterých předčítala opět Helena Kreisingerová. I druhé scénické čtení bylo věnované tvorbě Evžena Bočka, titul nesl název Aristokratka ve varu. O tom, že se posluchači dobře bavili, svědčila skutečnost, že se z hlediště často ozýval smích.

Spokojenost vyslovila i hlavní představitelka podvečera. „Četlo se mi výborně, je to další příjemná zkušenost. V publiku jsem zahlédla tváře, které jsem zaznamenala na prvním scénickém čtení, a to mne také potěšilo,“ uvedla těsně po akci Helena Kreisingerová, která navíc ocenila akustiku knihovny. „Klenby přispívají k tomu, že se zde zvuk krásně nese,“ dodala.

Setkání zpestřily Zuzanka a Terezka Krtilovy. Lidé si tak v knihovně poslechli nejen příběh plný groteskních situací, ale i hru na housle a zpěv.

Radka Kočová