TRAUTENBERK

Koncert je odložen! 

Náhradní termín je stanoven na 17. října 2020. Vstupenky zůstávají v platnosti.