TRAUTENBERK

Koncert je zrušen! 

Náhradní termín je stanoven na 17. října 2020. Vstupenky zůstávají v platnosti. V tuto dobu není možné vracení peněz za vstupenky z důvodu uzavření IC. Po 30 dnech bude situace řešena podle aktuálního stavu.