V Hořovicích otevřeli první Alzheimer friendly kavárnu ve Středočeském kraji

V Hořovicích byla ve čtvrtek 20.2.2020 otevřena nová kavárna poskytující pomoc a podporu rodinám, jejichž blízcí trpí Alzheimerovou nemocí nebo jinou formou demence. Jedná se o unikátní projekt propojující kavárnu a podpůrné centrum. Kavárna Včera tak bude sloužit jak nemocným osobám, tak jejich pečujícím blízkým a rovněž bude otevřena i pro veřejnost. Za vznikem nové „Alzheimer friendly“ kavárny stojí organizace Dementia, která se dlouhodobě zabývá pomocí, osvětou a vzděláváním v oblasti péče o lidi s demencí. Slavnostního otevření se kromě dalších hostů zúčastnili ředitelka organizace Dementia Veronika Maslíková, místostarostka Hořovic Jana Šrámková a herec a moderátor Tomáš Hanák.

Pomoc pečujícím i informace pro veřejnost

Podle ředitelky organizace Dementia Veroniky Maslíkové je cílem kavárny vytvořit místo pro setkávání, sdílení zkušeností a kvalifikovaného poradenství, které potřebují zejména pečující osoby, jež se starají o své nemocné příbuzné a blízké. „Pečovatelé budou moci v pracovních dnech přivést své blízké do kavárny a poté se budou střídat v roli “hostitele”. Díky tomu pečující, kteří zrovna v kavárně nepomáhají, získají volný čas, který mohou využít podle svých potřeb. Tuto službu mohou domácí pečující využívat pravidelně a naplánovat si tak strukturu týdne i s volnými dny na delší dobu dopředu,“ vysvětluje ředitelka organizace Veronika Maslíková.

V kavárně bude po celou dobu přítomný zkušený profesionál. „Další významnou formou podpory, kterou můžeme nabídnout, jsou vzdělávací programy a workshopy, v nichž se pečující i zájemci z řad široké veřejnosti mohou dozvědět víc o problematice demence i domácí péče. Naučí se například základy vlastní duševní hygieny a mohou sdílet své zkušenosti s ostatními,“ dodává Maslíková.  Část prostoru, fungující jako kavárna, nabídne časem také možnost zaměstnání lidem, kteří se potýkají s lehčí formou demence a Alzheimerovy choroby. Kavárna bude otevřená nejenom pro lidi s nemocí a pečující, ale během několik týdnů se otevře i široké veřejnosti. „Záleží jen na vás, zda přijdete posedět a odpočinout si, či se budete zajímat i o problematiku demence a domácí péče,“ říká ředitelka projektu.

Netradiční proměna prostorů: Kavárna nahradila bývalou hernu

Impulzem pro vznik první „Alzheimer friendly“ kavárny ve Středočeském kraji byla snaha ulehčit život rodinám, které onemocnění postihlo. „Inspirovaly nás podobné projekty v zahraničí, a tak jsme se rozhodli vytvořit podpůrné centrum kombinované s kavárnou i ve Středočeském kraji. Velmi tomu pomohl i vstřícný přístup místní radnice,“ doplňuje Maslíková.

To potvrzuje i místostarosta Hořovic Ondřej Vaculík: „Jsme rádi, že Kavárna Včera má místo právě v Hořovicích. Problematiku Alzheimerovy nemoci vnímáme jako velikou výzvu pro celou společnost, a proto považujeme za důležité podporovat projekty, které pomáhají jak v osvětě, tak i v konkrétní pomoci lidem, kteří se o své nemocné blízké starají.“

Začátkem minulého roku získala organizace Dementia grant z Evropského sociálního fondu – operačního programu Zaměstnanost, díky kterému mohli začít s přípravami projektu. Kavárna se nachází v bezprostřední blízkosti Hořovického náměstí, v domě bývalého baru a herny. „Velikou výzvou tak byla proměna tohoto „nešťastného místa“ na prostor určený pro vzájemnou pomoc a sdílení pozitivních zkušeností. Už v tom vidíme velmi trefnou symboliku,“ říká ředitelka organizace Dementia, která v rámci dalších projektů organizuje terénní podporu pečujících osob, Běhy proti demenci i edukační projekty na školách a v nemocnicích.

 

O Kavárně Včera

Kavárna Včera sídlí v Hořovicích, v ulici 9. května číslo 244 a navštívit ji můžete každý všední den od 9 do 16 hodin. Veškeré nabízené odborné služby jsou zdarma. Provoz podpůrného centra i kavárny je závislý na grantech a pomoci občanů, kteří mohou přispět libovolnou částkou na účet 280391930/0300.

 

O Institutu Dementia

Smyslem činnosti Insitutu Dementia je působení v oblasti veřejné osvěty, vzdělávání, poradenství a podpory jak neformálních pečujících, tak i institucí, které poskytují péči seniorům trpícím Alzheimerovou nemocí (nebo jiným typem demence). Organizace se zaměřuje především na organizování odborných diskusí, odborných vzdělávacích akcí i neformálního vzdělávání, konzultačních a osvětových aktivit.

Svou činností chce Institut Dementia pomoci zkvalitnit podporu a péči poskytovanou rodinám, jejichž životy zasáhlo onemocnění blízkého člověka některým typem demence, a přispět k rozvoji prevence a pochopení tohoto syndromu v české společnosti. Zároveň se zasazuje o zkvalitnění péče poskytované v zařízeních pro osoby s demencí a podporuje růst informované a uvědomělé mladé generace, které bude záležet na lidských a morálních hodnotách.

KONTAKTY:

Ondřej Fruhbauer, mluvčí Institutu Dementia
E: pr.dementiaiov@gmail.com
M: 733 741 267