Poplatky

REGISTRAČNÍ  POPLATKY

Čtvrtletní poplatek Roční poplatek
Dospělí 60 Kč 200 Kč
Studenti / po předložení potvrzení o studiu 40 Kč 130 Kč
Čtenáři starší 60 let 40 Kč 130 Kč
Děti 30 Kč 100 Kč

PLACENÉ SLUŽBY

MVS /  meziknihovní výpůjční služba                                             100 Kč (poplatky za poštovné – cena může být upravena podle
skutečných nákladů)
Rezervace  knih                                                                                   5 Kč / titul – SMS, e-mail, telefon

Tisk / kopírování:

 • 2 Kč / A4; 3 Kč / Obrázek

SANKČNÍ POPLATKY

 • 1. duplikát čtenářského průkazu                                                            20 Kč
 • poškození nebo ztráta knihy viz. KŘ čl. 11 bod c                                 minimálně 100,- Kč + 100 Kč manipulační poplatek
 • poškození nebo ztráta časopisu                                                              cena titulu
 • POZDNÍ VRÁCENÍ VYPŮJČENÝCH TITULŮ
  číslo upomínky počet dní od konce výpůjční doby částka / titul manipulační poplatek
  1 1 3 Kč 10 Kč
  2 21 10 Kč 10 Kč
  3 41 20 Kč 50 kč
  předžalobní výzva 61 100 Kč

 

Ceník platný od 1. 8. 2017