Poplatky

REGISTRAČNÍ  POPLATKY

Čtvrtletní poplatek  Roční poplatek
Děti do 15 let 30 Kč 100 Kč
Dospělí čtenáři 70 Kč 220 Kč
Studenti *, ZTP**, čtenáři nad 62 let 50 Kč 150 Kč
Čtenáři starší 85 let zdarma zdarma

* po předložení dokladu o studiu,  ** po předložení dokladu ZTP

PLACENÉ SLUŽBY

MVS /  meziknihovní výpůjční služba                                             100 Kč (poplatky za poštovné – cena může být upravena podle
skutečných nákladů)

SANKČNÍ POPLATKY

 • 1. duplikát čtenářského průkazu                                                            20 Kč
 • poškození nebo ztráta knihy viz. KŘ čl. 11 bod c                                 minimálně 100,- Kč + 100 Kč manipulační poplatek
 • poškození nebo ztráta časopisu                                                              cena titulu
 • POZDNÍ VRÁCENÍ VYPŮJČENÝCH TITULŮ
  číslo upomínky počet dní od konce výpůjční doby částka / titul manipulační poplatek
  1 1 3 Kč 10 Kč
  2 21 10 Kč 10 Kč
  3 41 20 Kč 50 kč
  předžalobní výzva 61 100 Kč

 

Ceník platný od 1. 8. 2017