Online katalog – nápověda

Odpovědi k Online katalogu

Pojmy absenční a prezenční výpůjčky

 • Absenčně – výpůjčka mimo knihovnu – knihy se půjčují domů.
 • Prezenčně – výpůjčka pouze v knihovně ( týká se titulů označených signaturou CH a ZF v oddělení speciálních služeb, knih z příručních knihoven oddělení označených signaturou PK, posledních čísel novin a časopisů v čítárně) – knihy se domů nepůjčují.

Čtenářské konto, jak se do něj dostat a jak s ním pracovat

 • Nahlédnutím do čtenářského konta zjistíte, jaký je momentální stav vašich výpůjček, jaké máte rezervace, poplatky za zvolené období.
 • Možnost prodloužení výpůjček knih – pokud máte zaplacený registrační poplatek a pokud kniha nepřekročila stanovenou výpůjční lhůtu.
 • Způsob prodloužení výpůjček – kliknutím na tlačítko „Prodluž “.
 • PIN – datum narození v pořadí rok, měsíc, den – vždy dvě číslice např. 680514

Proč někdy nejde prodloužit výpůjčky prostřednictvím internetu

 • Výpůjčku prostřednictvím internetu nejde prodloužit, pokud je starší 60 dnů. V tom případě je třeba knihovnu navštívit osobně nebo požádat o prodloužení e-mailem či telefonicky.

Blokování dalších výpůjček

 • Pokud má čtenář bez prodloužení výpůjčky déle než 100 dní, další výpůjčky nejsou možné.

Rezervace dokumentu

 • Prostřednictvím internetu je možné si rezervovat knihy, které jsou v okamžiku zájmu čtenáře půjčené, i ty, které stojí na regále. V případě, že, budete chtít využívat tuto možnost, je potřebné uvést platný email.

Zrušení rezervace

Rezervaci knihy je možné zrušit:

 • při osobní návštěvě v knihovně,
 • telefonicky na čísle 603 199 304, 311 512 564
 • e-mailem na knihovna@mkc-horovice či knihovna1@mkc-horovice
 • prostřednictvím internetu přes vaše čtenářské konto kliknutím na červený křížek – ale pouze tehdy, pokud není rezervace již připravena a kniha na vás nečeká

Značení literatury

Druh dokumentu:
Při hledání v ON-line katalogu po vygenerování seznamu vyhledaných dokumentů zjistíte druh dokumentu podle zkratky v prvním sloupci vlevo:

KN Knihy
BR Brožury
PE Periodika – názvy periodik (novin a časopisů) odebíraných knihovnou

Signatura:
Signatura určuje místo, kde hledaný dokument – knihu můžete najít, popřípadě udává možnost absenčního nebo prezenčního půjčení dokumentu. Zkratku signatury najdete ve vyhledaném seznamu v ON-line katalogu ve druhém sloupci vlevo.

bez signatury – krásná literatura pro dospělé čtenáře, knihy jsou řazeny podle autorů

B – poezie v oddělení pro dospělé, řazená abecedně

U – divadelní hry v oddělení pro dospělé, řazené abecedně

Číselná signatura – např. 17, 355/359, 930.26 – naučná literatura v oddělení pro dospělé (Číslo znamená třídník mezinárodního desetinného třídění (MDT) a označuje skupinu, ve které je kniha řazena SK – kniha je umístěna ve skladu, vyžádejte si ji u výpůjčního pultu

M – literatura pro děti M a číselná signatura – například M 17 – naučná literatura pro děti RG – regionální literatura

PK – fondy příručních knihoven oddělení – půjčují se pouze prezenčně

KK – knihy z výměnného fondu SVK Kladno, zapůjčené do naší knihovny na 1 rok