Mezisvěty – 3x Hamplovi

Výstava Mezisvěty v Galerii Starý zámek v Hořovicích představuje tvorbu Akad. mal. Petra Aloise Hampla, jeho syna Petra Hampla a jeho ženu Petru Hamplovou. Akad. Mal. Petr Alois Hampl studoval na Akademii výtvarných umění v ateliéru graficko-malířské speciálky u prof. V. Tittelbacha a L. Čepeláka. Věnuje se grafické tvorbě, kterou střídá s malbou a tvorbou […]

HLEDÁNÍ STRUKTURY

Miloslav Hořický, Jiří Kreissl, Daniel Kreissl Tři generace jedné rodiny se setkávají na společné výstavě vůbec poprvé. Spojnicí mezi díly Miloslava Hořického, Jiřího a Daniela Kreisslových není jen příbuzenský vztah, ale zejména téma přírody. Příroda, přírodní zákony a struktury se staly hlavními náměty jednotlivých děl, i když každý z umělců k nim přistupuje zcela jinak. […]

Výstava INVENCE PRO HOŘOVICE

Ve dvou výstavních místnostech Galerie Starý zámek si mohli lidé po celý březen prohlížet návrhy na úpravu několika lokalit města Hořovice. Připravilo je osm architektů v rámci workshopu Invence pro Hořovice. Architekti návštěvníkům předložili kromě jiného úpravu volného prostranství sídliště Višňovka, prostoru před vlakovým nádražím, nebo kolem Červeného potoka. Kdo nestihl v březnu navštívit Galerii Starý zámek, […]