HLEDÁNÍ STRUKTURY

Miloslav Hořický, Jiří Kreissl, Daniel Kreissl
Tři generace jedné rodiny se setkávají na společné výstavě vůbec poprvé.
Spojnicí mezi díly Miloslava Hořického, Jiřího a Daniela Kreisslových není jen příbuzenský vztah, ale zejména téma přírody. Příroda, přírodní zákony a struktury se staly hlavními náměty jednotlivých děl, i když každý z umělců k nim přistupuje zcela jinak. Miloslav Hořický (1924-1985) čerpal z krajiny Berounska a jižních Čech své náměty. Zachycoval reálně existující krajinu, osobitě ji pojednával a transformoval vlastní výpovědí, aby následně od viděných podob přešel ke krajinám vnitřním stejně jako jeho zeť Jiří Kreissl (*1950), který se ve svým malbách věnuje zejména krajině vnitřní a fantaskní. Inspiruje se krajinou Českého krasu, obohacuje ji však tak, aby diváku představil fantazijní světy, které mohou být stejně reálné jako okolí viděné našima očima. Nejmladší Daniel Kreissl (*1974) zachycuje přírodniny objektivem svého fotoaparátu, a přitom je přetváří buď prostřednictvím světla či pomocí osové souměrnosti, a dává tím svým záběrům novou výpovědní hodnotu, posunuje realitu do nadreálna. Fotografický obraz tak přibližuje malířskému dílu.
Dr. Eva Čapková