KNIHOVNA Ivana Slavíka

Je cílem podpory od Středočeského kraje
poskytované Knihovnou Jana Drdy v Příbrami
formou regionálních funkcí.

Knihovna je otevřena!
Knihy Vám půjčíme v obvyklých výpůjčních hodinách (rozšířeno o čtvrtek dopoledne od 8:00 do 11.00), v nově upravených prostorách Starého zámku – Vrbnovská 30/1 (vchod za Policií ČR).

Ve vstupních prostorách funguje výpůjční protokol (vracení a půjčování knih).
V prostorách půjčovny Vám další knihovnice podá informace o knihách a pomohou čtenářům při orientaci v nové knihovně (prosklená místnost v předělu mezi oddělením pro dospělé a pro děti).
Je to takto rozdělené z toho důvodu, aby se ve vstupu nevytvářely fronty.

Ještě nějakou dobu se budeme potýkat s menšími provozními problémy.
Jedním z nich je i ten, že dosud nefunguje pevná linka.
Všichni můžete využívat číslo na mobilní telefon 603 199 304 nebo obvyklé emailové adresy.

Martina Stelšovská
MKC Hořovice – knihovna

Napište nám