Mezisvěty – 3x Hamplovi


Výstava Mezisvěty v Galerii Starý zámek v Hořovicích představuje tvorbu Akad. mal. Petra Aloise Hampla, jeho syna Petra Hampla a jeho ženu Petru Hamplovou.
Akad. Mal. Petr Alois Hampl studoval na Akademii výtvarných umění v ateliéru graficko-malířské speciálky u prof. V. Tittelbacha a L. Čepeláka. Věnuje se grafické tvorbě, kterou střídá s malbou a tvorbou objektů. V současné době se mimo jiné zabývá grafickou tvorbou Ex libris. Námětem jsou figurální motivy, vytvořené technikou leptu a akvatinty. Je členem Jednoty umělců výtvarných a Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR. Jeho syn Petr Hampl patří ke generaci malířů, která vystudovala na přelomu tisíciletí. Na výstavě návštěvníci mohou vidět zejména jeho práce z posledních let. Petra Hamplová se věnuje práci se sklem. Na výstavě představí své skleněné závěsné objekty. MgA. Petr Hampl se věnuje malbě, restaurování a mozaice. Malbu vystudoval na Vysoké škole uměleckoprůmyslové u p. prof. Pavla Nešlehy. Kromě malby se věnuje restaurování nástěnných maleb, restaurování mozaik a tvorbě autorských mozaik. Techniku mozaiky vyučuje na výtvarných kurzech. K vidění bude poslední tvorba Petra Hampla. Tématem těchto obrazů jsou květy a jejich rubínová barevnost. Soubor těchto obrazů vznikal poslední tři roky. Jedná se o klasické téma Memento mori. Květ je v tomto případě metaforou času, lásky, rození a smrti. BcA. Petra Hamplová se věnuje práci se sklem už od svých studií na sklářské škole v Železném Brodě. Od roku 2014 představuje své skleněné šperky pod značkou Skryté světy. Petra Hamplová pracuje
se sklem, které taví u sklářského hořáku. Tažením a tvarováním žhavého skla vytváří křehké křivky, které skládá do abstraktních kompozic. S odtahy pracuje jako s předem připravenou lineární kresbou, ze které vytváří prostorové koláže. Z tyčového skla také vine skleněné perle. Vinuté perle sestavuje do šperků. Když vytváří
šperk, nepracuje podle návrhu, ale podle náhodného výběru, a to samé se odehrává při vzniku prostorových kreseb.