Služby

Knihovna nabízí služby bezplatné a placené: (podle čl. 2. knihovního řádu)

BEZPLATNÉ SLUŽBY

 • absenční i prezenční výpůjčky dokumentů (knihy, časopisy)
 • besedy
 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 • zprostředkování informačních služeb
 • donášková služba pro všechny čtenáře jimž zdravotní stav či handicap nedovoluje navštívit knihovnu osobně

PLACENÉ SLUŽBY

 • registrace čtenářů
 • výpůjčky knih, které nevlastníme ve zdejším fondu, z jiných knihoven prostřednictvím
  meziknihovní výpůjční služby podle § 14 KZ, vyhlášky MK č. 88/2002 Sb.
  a metodických pokynů NK ČR
 • půjčování audioknih podle platných pravidel
 • rezervování požadovaných titulů
 • přístup na Internet
 • prodej vyřazených knih
 • možnost instalace reklamy pro sponzory, na přebalech knih apod.
  V knihovně je možné připojit se z vlastních počítačů k internetu pomocí bezdrátového připojení (WiFi). Cena za připojení je shodná s cenou Internetu.

Knihovna nabízí k prodeji nové knihy!