Služby

Služby

 • absenční i prezenční výpůjčky dokumentů (knihy, časopisy, audioknihy)
 • registrace čtenářů
 • výpůjčky knih, které nevlastníme, z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby podle § 14 KZ, vyhlášky MK č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR
 • rezervování požadovaných titulů
 • besedy
 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru
 • zprostředkování informačních služeb
 • práce na PC offline (možnost využití Libre Office pro přepis textu)
 • přístup na Internet
 • prodej vyřazených knih
 • možnost instalace reklamy pro sponzory na přebalech knih apod.