Společenský dům

Prodej vstupenek a informace o akcích

Informační centrum Hořovice
tel.: 732512821
email: ic@mkc-horovice.cz


Dramaturgie akcí a pronájem prostor

Mgr. Přemysl Landa
ředitel MKC Hořovice

Vrbnovská 30 / 1
268 01 Hořovice
tel.:  604 208 916
reditel@mkc-horovice.cz


Technické zajištění akcí a správce budovy:

Ztráty a nálezy

Jiří Hasman
tel.: 608 979 874.