XIV. bienále HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2020

Vyhlášení literární soutěže

v oboru poezie a prózy

 

„Hořovice Václava Hraběte 2020“

 

XIV. bienále

 

Máte zajímavý námět a chuť psát?     Zapojte se do naší soutěže!

 

Soutěž vyhlašuje dne 27. 11. 2019 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice

a Gymnáziem Václava Hraběte.

 

Podmínky soutěže:

  • Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval, v oboru POEZIE a PRÓZA.

 

 

  • Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru:

Poezie – max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran

Próza – text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu)

Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech – viz stanovy soutěže.

 

  • Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 15.3.2020 na e-mailovou adresu mkc@mkc-horovice.cz – textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2020″ a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce. Soutěžní práce se nevracejí.

 

  • Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní – každé práci bude přiděleno číslo.

 

  • Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.

 

  • bienále proběhne ve dnech 24. a 25. dubna 2020. V těchto dnech se uskuteční literární seminář s odbornou porotou a další kulturní akce. Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 25. dubna 2020 v sále Klubu Labe v Hořovicích.

 

  • Literární soutěž se koná za finanční podpory Středočeského kraje a Města Hořovice.

 

  • Odbornou literární záštitu soutěže přebírá České centrum mezinárodního PEN klubu       a redakce časopisu HOST. Soutěž je pořádána pod záštitou starosty města Hořovice         Ing. Jiřího Peřiny.

 

 

V Hořovicích, dne 27.11.2019

 

Mgr. Přemysl Landa, ředitel MKC Hořovice