Program literární soutěže HVH 2022

Hořovice Václava Hraběte 2022

 Literární soutěž v oboru poezie a prózy

 Dne 18. května letošního roku vyvrcholí v Hořovicích v pořadí již XV. bienále literární soutěže pro začínající mladé autory Hořovice Václava Hraběte 2022.

Básník Václav Hrabě (* 13. 6. 1940 Příbram, + 5. 3. 1965 Praha) žil v nedalekých Lochovicích a studoval na hořovickém gymnáziu. Jeho básnická tvorba oslovila zejména mladou generaci. Díky řadě známých osobností – M. Kováříkovi, V. Třískovi, Vl. Mišíkovi a dalších – promlouvá Hrabě i k dnešní generaci náctiletých.

Literární soutěž Hořovice Václava Hraběte 2022 vyhlásilo dne 13.1.2022 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice.

Složení poroty:

(jmenovaní jsou uvedeni bez akademických titulů)

 

Předseda poroty

Jiří Zizler                                         literární teoretik – Ústav pro českou literaturu AV ČR

 

Členové poroty

Ondřej Vaculík                               novinář, spisovatel a místostarosta města Hořovice

Jitka Bret Srbová                          spisovatelka a redaktorka

Lenka Kuhar Daňhelová             spisovatelka, redaktorka a překladatelka

 

Do uzávěrky soutěže dne 10. 4. 2022 se přihlásilo 110 mladých autorů z Čech a Moravy. V oboru poezie přišlo 70 prací a v oboru próza 62 prací.

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Hořovice Václava Hraběte proběhne dne 18. května 2022 v Knihovně Ivana Slavíka v Hořovicích. V tento den bude realizován i doprovodný program.

 

                                                                                       Hořovice Václava Hraběte 2022

 XV. bienále literární soutěže

18. května 2022

 Program

 

Středa 18. května 2022

 16:00         hřbitov Lochovice            Pieta u hrobu Václava Hraběte

17:00         Knihovna Hořovice         VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Moderuje Jiří Zizler a Jitka Bret Srbová.

 

17:30         Knihovna Hořovice         Konzultace se členy poroty

Přátelské i odborné povídání nad soutěžními díly.

 

20:00         klub Labe                              Laco Deczi a Celula New York

Koncert na závěr bienále.

 

 Změna programu vyhrazena

 

Akce je realizována za finanční podpory města Hořovice.