Soutěž v oboru poezie a prózy HOŘOVICE VÁCLAVA HRABĚTE 2018 XIII. bienále

Literární soutěž v oboru poezie a prózy a jarní kulturní festival – Hořovice Václava Hraběte 2018

Ocenění autoři HVH 2018 – XIII. bienále

 OBOR POEZIE

 1. místo Eliška Kohlíčková, Příbram
 2. místo Monika Charousková, Praha
 3. místo Dominika Moravčíková, Strečno, Slovensko

Další ocenění bez uvedení pořadí:

Radek Touš, Třebíšov

Adam Hošek, Sobotka

Kristýna Doupovcová, Brno

Anna Luňáková, Říčany

Tomáš Sixta, Praha

Vojtěch Franců, Padařovice

Ester Prokešová, Mainz, Německo

 

OBOR PRÓZA

 1. místo Anna Luňáková, Říčany
 2. místo Matěj Kůs, Dobříš
 3. místo Jakub Haubert, Jihlava

Další ocenění bez uvedení pořadí:

Darja Miková, Praha

Darja Dočekalová, Jablonec n. Nisou

Monika Charousková, Praha

Vít Malota, Strakonice

Eliška Kohlíčková, Příbram

Terezie Poláčková, Nesvačilka

Anna Hrbáčková, Maršov

 

SBORNÍK HVH 2018

Sborník HVH 2018

 

odkazy:

ČESKÝ ROZHLAS PLUS: Ranní Plus, sobota 28. 4 . – Ranní Plus 28. 4. 2018 , čas 07:00-08:00, moderátor Renata Kropáčková

12 x Hrabě: to VY – dokument 12xHrabě:to Vy.iDnes

Facebook 12 x Hrabě: to VY ; FB page 

Facebook photo gallery (bude doplněna fotografiemi ​Blanky Křemenové):

Hořovice Václava Hraběte 2018

You Tube

12 x Hrabě: to VY ; YT channel​

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________

 

Vyhlášení soutěže

Ve dnech 27. a 28. dubna letošního roku vyvrcholí v Hořovicích v pořadí již XIII. bienále literární soutěže pro začínající mladé autory Hořovice Václava Hraběte 2018.

Básník Václav Hrabě (* 13. 6. 1940 Příbram, + 5. 3. 1965 Praha) žil v nedalekých Lochovicích a studoval na hořovickém gymnáziu. Jeho básnická tvorba oslovila zejména mladou generaci. Díky řadě známých osobností – M. Kovaříkovi, V. Třískovi, Vl. Mišíkovi a dalších – promlouvá Hrabě i k dnešní generaci náctiletých.

Literární soutěž Hořovice Václava Hraběte 2018 vyhlásilo dne 12. 1. 2018 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice a Gymnáziem Václava Hraběte.

Odbornou literární záštitu nad soutěží přijaly: České centrum Mezinárodního PEN klubu a redakce časopisu HOST.

Složení poroty:

(jmenovaní jsou uvedeni bez akademických titulů)

Předseda poroty

Jiří Zizler                                           literární teoretik – Ústav pro českou literaturu AV ČR

Členové poroty

Miroslav Balaštík                           šéfredaktor –  Literární časopis Host
Martin Stöhr                                   zástupce šéfredaktora –  Literární časopis Host
Jitka Srbová                                    spisovatelka
Jiří Vlček                                          ředitel – Gymnázium Václava Hraběte Hořovice
Tomáš Makaj                                  spisovatel a vydavatel, vedoucí knihovny a muzea ve Strašicích

Do uzávěrky soutěže 18. 3. 2018 se přihlásilo 84 mladých autorů z Čech a Moravy. V oboru poezie přišlo 60 prací a v oboru próza 41 prací. Všechny práce byly předloženy k  hodnocení odborné porotě anonymně, pouze pod číselnými kódy. Nejlepší z nich budou zařazeny do sborníku, který jako vždy obdrží  přímí účastníci po letošním vyhlášení.

Literární soutěž vrcholí kulturním programem, v jehož rámci se v sobotu 28. 4. 2018 v 17:00 hodin uskuteční v sále radnice vyhlášení výsledků.

Město Hořovice leží v těsné blízkosti dálnice Praha – Plzeň na přirozeném rozhraní Křivoklátska, Českého krasu a pohoří Brdy. Státní zámek Hořovice a blízké hrady Točník, Žebrák a Karlštejn, stejně jako krásná příroda v bezprostředním okolí jsou ideálním cílem pro víkendové návštěvníky.

 

Program festivalu

Pátek 27. 4. 2018

 20:00       Klub Labe                       Zpívající básníci – večer recitálů

20:00       Klub Labe                       Vladimír ČÁP

21:00       Klub Labe                       Jiří Smrž

22:00       Klub Labe                       Mirek Kemel duo

23:00       Klub Labe                       Noční literární session

(improvizované autorské čtení – recitace)

Sobota 28. 4. 2018

10:00       Sál radnice                      Seminář a konzultace se členy poroty

13:00       Lochovice                       Pieta u hrobu Václava Hraběte

14:30       Sál radnice                      Mirek Kovařík a Radek Bláha

16:00       Sál radnice                      SAXTET – koncert (swing, pop, jazz, klasika)

17:00       Sál radnice                      VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ literární soutěže

 • moderuje Mirek Kovařík

20:00       Klub Labe                       LUBOŠ POSPÍŠIL a 5P – koncert

Změna programu vyhrazena

Akce je realizována s přispěním Středočeského kraje.

 


Vyhlášení literární soutěže v oboru poezie a prózy „Hořovice Václava Hraběte 2018“ XIII. bienále

Máte zajímavý námět a chuť psát?  Zapojte se do naší soutěže!

Soutěž vyhlašuje dne 12.1.2018 Městské kulturní centrum Hořovice spolu s městem Hořovice

a Gymnáziem Václava Hraběte.

 

Podmínky soutěže:

 • Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval, v oboru POEZIE a PRÓZA.

 

 

 • Spolu s vyplněnou přihláškou zašlete v oboru:

Poezie – max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran

Próza – text v rozsahu do 5 stran (povídku, ukázku z novely či románu)

Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech – viz stanovy soutěže.

 

 • Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 18.3.2018 na e-mailovou adresu mkc@mkc-horovice.cz – textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2018″ a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce. Soutěžní práce se nevracejí.

 

 • Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní – každé práci bude přiděleno číslo. Odbornou záštitu literární soutěže převzaly: České centrum Mezinárodního PEN klubu a redakce časopisu HOST.

 

 • Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.

 

 • bienále proběhne ve dnech 27. a 28. dubna 2018. V těchto dnech se uskuteční literární seminář s odbornou porotou a další kulturní akce. Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 28. dubna 2018 v sále Radnice města Hořovice.

 

 • Literární soutěž se koná za finanční podpory Středočeského kraje a Města Hořovice.

 

 • Odbornou literární záštitu soutěže přebírá České centrum mezinárodního PEN klubu a redakce časopisu HOST. Soutěž je pořádána pod záštitou starosty města Hořovice Dr. Ing. Jiřího Peřiny.

 

 

Stanovy literární soutěže

Článek I.

Poslání soutěže

1)  Hořovice Václava Hraběte je literární soutěž v oboru poezie a prózy (dále jen soutěž). Soutěž je inspirována osobou básníka Václava Hraběte, který v Hořovicích studoval na gymnáziu a žil v nedalekých Lochovicích.

2)  Cílem a posláním soutěže je vyhledávat talentované mladé autory a umožnit jim vzájemnou konfrontaci.

 

Článek II.

Organizátor soutěže

1)  Soutěž vyhlašuje Městské kulturním centrum Hořovice (dále jen organizátor), spolu s Gymnáziem Václava Hraběte a městem Hořovice.

2)  Obsahovou náplň soutěže a seminářů, včetně organizace setkání mladých literátů, zajišťuje MKC Hořovice.

3)  MKC Hořovice je rovněž pověřeno přípravou doprovodných kulturních pořadů a dalších akcí na dny setkání mladých literátů.

4)  Organizátor informuje veřejnost jak o vyhlášení soutěže, tak i o výsledcích jednotlivých ročníků prostřednictvím sdělovacích prostředků a internetu https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/

5)  Organizátor jmenuje pro hodnocení soutěžních prací a vyhlášení výsledků soutěže odbornou porotu, nejpozději do uzávěrky soutěže. Organizátor může jmenovat též čestné členy poroty.

6)  Přihlášky a soutěžní práce je nutné zaslat nejpozději do 18.3.2018 na e-mail: mkc@mkc-horovice.cz

Další písemný kontakt nebo telefonické dotazy je možné realizovat i po tomto termínu na adrese MKC Hořovice, Vrbnovská 30/1, 268 01 Hořovice, na výše uvedeném e-mailu nebo na tel. č. +420 603 199 304

 

Článek III.

Záštita soutěže

1)  Odbornou literární záštitu soutěže přebírá České centrum mezinárodního PEN klubu a redakce časopisu HOST.

 

Článek IV.

Podmínky soutěže

1)  Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud knižně nepublikoval.

2)  Účastník soutěže vyplní přihlášku, kterou zašle spolu se soutěžní prací v oboru poezie a prózy. Je možné soutěžit současně v obou oborech.

3)  V oboru próza jde o povídku, ukázku z novely či románu, nejvíce však 5 stran.

V oboru poezie maximálně 5 básní, v celkovém rozsahu do 5 stran.

Téma je volné pro oba obory.

4) Soutěžní práce v českém jazyce musí být psané na klávesnici o velikosti písma 12, řádkování jednoduché a je nutné je zaslat nejpozději do 18.3.2018 na e-mailovou adresu mkc@mkc-horovice.cz textový soubor se soutěžní prací (formát DOC nebo RTF) přiložit ke zprávě, předmět zprávy vyplnit „HVH 2018″ a do těla zprávy vypsat údaje uvedené na přihlášce.

5)  Názvy a počty zaslaných prací musí souhlasit s názvy a počty prací uvedených v přihlášce.

6)  Nebude-li soutěžní práce splňovat výše uvedené podmínky, bude ze soutěže vyřazena.

7)  Soutěžní práce se nevracejí a organizátor si vyhrazuje právo je otisknout v úplné nebo zkrácené podobě ve Sborníku HVH.

8)  Účastník soutěže souhlasí se zpracováním osobních údajů a s jejich zařazením do databáze soutěžících.

 

Článek V.

Hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže

1)  Odborná porota předloží organizátorovi výsledek svého hodnocení a stanoví pořadí na prvních třech místech v každém oboru, které budou odměněny finanční částkou a věcnými cenami.

Výše peněžité odměny:

obor poezie                             obor próza

 1. místo – 5.000 Kč        1. místo – 5.000 Kč
 2. místo – 3.000 Kč        2. místo – 3.000 Kč
 3. místo – 2.000 Kč        3. místo – 2.000 Kč

 

2)  Porota může vybrat v každém oboru maximálně dalších sedm autorů.

3)  Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne za účasti veřejnosti.

 

Článek VI.

Kalendář soutěže

1)  Organizátor vyhlašuje soutěž v roce, který je uveden v názvu soutěže.

2)  Organizátor oznámí jmenované členy poroty při setkání účastníků soutěže v Hořovicích a zahájení bienále

Hořovice Václava Hraběte 2018.

 

3)  Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci kulturního programu v sobotu 28.4.2018.

 

 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1)  Stanovy jsou veřejnou listinou, kterou může získat každý, kdo o ni požádá.

2)  Organizátor je oprávněn provést před vyhlášením nového ročníku úpravy stanov.

3)  Stanovy nelze měnit v průběhu trvání soutěže.

 

Organizátor soutěže:

Mgr. Přemysl Landa, ředitel MKC Hořovice

PhDr. Jiří Vlček, ředitel Gymnázia Václava Hraběte

Záštita nad realizací soutěže:

Dr. Ing. Jiří Peřina, starosta města Hořovice

 

Přihláška do literární soutěže „Hořovice Václava Hraběte 2018“

 

Jméno, příjmení:

Datum, místo narození:

Adresa trvalého bydliště:

(popř. jiná kontaktní adresa)

 

Telefon:

E-mail:

Zaměstnání (škola):

 

Názvy a počty soutěžních prací:

Obor Poezie:

1

2

3

4

5

Obor Próza:

1