Výstava Jiřího Vydry nesla název Hudbou v srdci

Hudbou v srdci. Tak pojmenoval svou novou výstavu Jiří Vydra ze Svaté. Vernisáž výstavy se uskutečnila ve čtvrtek 10. září, přítomné přivítal ředitel Městského kulturního centra Přemysl Landa. Poté o díle Jiřího Vydry promluvil historik umění Dušan Sedláček, několik slov pronesl i samotný autor a v neposlední řadě celou výstavu zahájila místostarostka města Hořovice Jana Šrámková.

Dílo Jiřího Vydry ovlivňuje především klasická hudba. Hudba zněla i na vernisáži, a to v podání mladé nadějné hudebnice Miroslavy Volfové.  Kromě autora a zmíněných hostů se vernisáže zúčastnily desítky návštěvníků.

O tom, že regionální umělci mají k hořovické Galerii velmi blízko, svědčí nejen to, že zde v poslední době vystavovaly osobnosti, jako jsou akademický malíř Zbyněk Novotný z obce Hvozdec, Berounští fotorici, Josef Jílek z Hořovic s Helenou Horáčkovou, výtvarník Vladimír Moutelík z Újezdu, fotograf  Vladimír Kasl z Berouna a další, ale i skutečnost, že vzájemně navštěvují své výstavy. Bylo tomu tak i na vernisáži Jiřího Vydry, kdy si jeho dílo přišel prohlédnout Vladimír Moutelík s rodiči.

Výstavu Jiřího Vydry v Galerii Starý zámek pořádá MKC Hořovic, koná se pod záštitou starosty města Hořovice Jiřího Peřiny. Kresby, sochy a obrazy Jiřího Vydry si můžete prohlédnout v pátek, sobotu a neděli, vždy od 10:00 do 18:00 hodin, a to až do 1. listopadu.