HVH PLAKÁT

Hořovice Václava Hraběte 2024 – PROGRAM

Ke dni uzávěrky se do letošního ročníku literární soutěže přihlásilo celkem 121 účastníků, z toho 38 mužů a 83 žen. Celkem bylo zasláno 157 soutěžních prací – v oboru poezie 88, v oboru próza 69.

Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne dne 29. 5. od 18:00 na nádvoří Starého zámku (v případě nepříznivého počasí v knihovně) a zakončeno bude literárním večerem od 18:30.

Program literárního večera

Literární večer je koncipován jako setkání účastníků literární soutěže s autory, kteří jim nejsou generačně nijak vzdálení, ale mají za sebou již literární debuty a ocenění kritikou i čtenáři. Věříme, že právě toto setkání bude vynikající tečkou za literárním programem odpoledne a zajímavou motivací k další literární práci pro všechny mladé autorky a autory.

Autorské čtení:

Klára Krásenská 

Marek Torčík

Hraje:

Mirka Volfová

Večer uvádí:

Jitka Bret Srbová

 

aUTOPORTRÉT - KLÁRA KRÁSENSKÁKlára Krásenská (* 1995) vystudovala historické vědy na KTF UK a bohemistiku na FF UK, kde pokračuje ve studiu komparatistiky. Působí jako knižní redaktorka, píše literární recenze a příležitostně překládá. Její autorské texty dosud vyšly ve Tvaru, Prostoru Zlín nebo Psím víně, texty jiných žánrů připravovala dále také pro literární časopisy Plav nebo Lógr. Cyklus Mytologie lesa byl publikován ve sborníku Básne SK–CZ 2021. Debutovala básnickou sbírkou Mýtinami (Viriditas, 2023), je spoluautorkou knihy Teorém kamenné zahrady (UMPRUM, 2023).

 

Foto: autoportrét

 

Barbora Maršíček, Marek TorčíkMarek Torčík (1993) je básník, spisovatel a publicista. Pochází z Přerova, žije v Praze, kde také vystudoval anglofonní literatury a kultury na FF UK. V roce 2016 mu vyšla básnická sbírka Rhizomy a od té doby publikoval především časopisecky prózu i básně. V roce 2018 a 2020 se stal jedním z desítky finalistů v česko-slovenské soutěži Básne SK/CZ. Rozložíš paměť je jeho románový debut.

 

Foto: Barbora Maršíček