Hořovice Václava Hraběte – velmi zvláštní ročník

Doprovodný program XIV. bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte v oboru poezie a prózy se uskutečnil v náhradním termínu v pátek a sobotu 4. a 5. září v hořovickém klubu Labe. O páteční zábavu se postarali herci divadla Dubnička a Lahoda, kteří nabídli revival kabaret.  K sobotnímu programu patřila pieta u hrobu Václava Hraběte, vzpomínkové setkání na Mirka Kováříka i hudba. 

Čtrnácté bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte se od těch předchozích v mnohém lišilo. Jednak ho provázela změna termínu doprovodného programu, který musel být ze známých důvodů přeložen z dubna na září, ale především se ho již nemohla zúčastnit osobnost, která k tradiční hořovické literární soutěži řadu let patřila, a to Mirek Kovářík. Právě jeho památce byly letošní Hořovice Václava Hraběte věnované.

Jak na vzpomínkovém setkání v klubu Labe uvedl Ondřej Vaculík, jeden z porotců literární soutěže, Mirek Kovářík vždy neúnavně sledoval poezii mladých autorů a zároveň je povzbuzoval. S tímto názorem souhlasil i dlouholetý kolega Mirka Kováříka Radek Bláha: „Ještě po jeho smrti mi dlouho chodily básničky, abych mu je předal.“ Radek Bláha v Labi navíc zmínil, že posledním představením, které spolu připravili, bylo Zelené peří v Malostranské besedě. Opět s mladými autory.

Básně Václava Hraběte

Vzpomínkového setkání se také zúčastnili literární kritik Jiří Zizler se svou manželkou, hořovická básnířka Jitka N. Srbová a berounská básnířka Lenka Daňhelová. Setkání se samozřejmě neobešlo bez recitací básní Václava Hraběte a dalších autorů. Přítomní připomněli i současné souvislosti, kdy se báseň Václava Hraběte Jednou stala písní nového, šesti Anděly oceněného alba Vladimíra Mišíka.

Následoval odpolední koncert kapely Saxtet, jehož moderátorem byl Karel Vydra. Do večerního programu patřilo vystoupení autorů z Hořovic a okolí. Přítomní si mohli vyslechnout básně již zmíněných autorů, jako jsou Jitka N. Srbová, Lenka Daňhelová. Přidali se k nim ale i Vratislav Kadlec z Hořovic, básnířka Tamara Nathová, básník, překladatel a kulturní novinář Michal Bystrov. Posledně dva jmenovaní nabídli v závěru večera skvělé hudební vystoupení.

Důstojná vzpomínka

Ti, kteří se letošního bienále zúčastnili, je označili jako velmi zvláštní ročník. V závěru zářijového programu také prohlásili, že se byl důstojnou vzpomínkou na Mirka Kováříka.

Vítězové soutěže byli oceněni v původním jarním termínu. Literární soutěž Hořovice Václava Hraběte pravidelně pořádá Městské kulturní centrum Hořovice. Akce se uskutečnila za finanční podpory Středočeského kraje.