Vyhlášení, stanovy a přihláška na literární soutěž Hořovice Václava Hraběte 2024

Vyhlášení literární soutěže v oboru poezie a prózy

„Hořovice Václava Hraběte 2024“

XVI. bienále

 

 

Soutěž vyhlašuje dne 19.1.2024 Městské kulturní centrum Hořovice.

Záštitu nad literární soutěží převzalo České centrum Mezinárodního PEN klubu.

Soutěž je realizována za finanční podpory společnosti Vodovody a kanalizace Beroun.

 

Máte zajímavý námět a chuť psát?  Zapojte se do naší soutěže!

 Podmínky soutěže:

 • Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud nikde knižně nepublikoval, v oboru POEZIE a PRÓZA.
 • Poezie – max. 5 básní v celkovém rozsahu do 5 stran.
  Próza – text v rozsahu do 5 normostran (povídka, ukázka z novely či románu).
  Téma je volné. Lze soutěžit v obou oborech.
 • Soutěžní texty v českém jazyce se přijímají jen v elektronické podobě ve formátu Word a je nutné je zaslat společně s vyplněnou přihláškou nejpozději do 15.4.2024 na e-mailovou adresu mkc@mkc-horovice.cz. Předmět zprávy označit „HVH 2024″. Soutěžní práce se nevracejí.
 • Práce bude hodnotit odborná porota. Hodnocení bude anonymní, každé práci bude přiděleno číslo. Nejlepší autoři si rozdělí odměnu v celkové výši 20.000,- Kč.

 

 • Bienále proběhne ve středu 29. května 2024.

Hřbitov Lochovice             
16:30 hod. Pieta u hrobu Václava Hraběte

Nádvoří Starého zámku Hořovice
17:30 hod. Seminář a konzultace s členy poroty
18:00 hod. Vyhlášení výsledků soutěže
18:30 hod. Komponovaný pořad literatury a hudby

V případě nepříznivého počasí bude program v Knihovně Ivana Slavíka Hořovice.

 

 • Soutěž je pořádána pod záštitou starostky města Hořovice paní Věry Veverkové.

 

V Hořovicích, dne 19.1.2024

Mgr. Přemysl Landa, ředitel MKC Hořovice

 

PŘIHLÁŠKA ZDE KE STAŽENÍ:

https://mkc-horovice.cz/wp-content/uploads/2024/01/Přihláška-HVH-2024.doc

 

 

Stanovy LITERÁRNÍ SOUTĚŽE

Článek I.

Poslání soutěže

 1. Hořovice Václava Hraběte je literární soutěž v oboru poezie a prózy (dále jen soutěž). Soutěž je inspirována osobou básníka Václava Hraběte, který v Hořovicích studoval na gymnáziu a žil v nedalekých Lochovicích.
 2. Cílem a posláním soutěže je vyhledávat talentované mladé autory a umožnit jim vzájemnou konfrontaci.

 

Článek II.

Organizátor soutěže

 1. Soutěž vyhlašuje Městské kulturním centrum Hořovice (dále jen organizátor), spolu s městem Hořovice.
 2. Obsahovou náplň soutěže a program bienále zajišťuje MKC Hořovice.
 3. Organizátor informuje veřejnost jak o vyhlášení soutěže, tak i o výsledcích jednotlivých ročníků prostřednictvím sdělovacích prostředků a internetu https://mkc-horovice.cz/category/tradicni-akce/horovice-vaclava-hrabete/
 4. Organizátor jmenuje pro hodnocení soutěžních prací a vyhlášení výsledků soutěže odbornou porotu, nejpozději do uzávěrky soutěže. Organizátor může jmenovat též čestné členy poroty.
 5. Informace o soutěži, přihlášku a stanovy lze získat:


Článek III.

Podmínky soutěže

 1. Soutěže se může zúčastnit každý ve věku 14 až 25 let, kdo dosud knižně nepublikoval.
 2. V oboru próza jde o povídku, ukázku z novely či románu, nejvíce však 5 normostran.
  V oboru poezie maximálně 5 básní, v celkovém rozsahu do 5 stran.
  Téma je volné pro oba obory. Je možné soutěžit současně v obou oborech.
 3. Soutěžní texty v českém jazyce se přijímají jen v elektronické podobě ve formátu Word a je nutné je zaslat společně s vyplněnou přihláškou nejpozději do 15.4.2024 na e-mailovou adresu mkc@mkc-horovice.cz. Předmět zprávy označit „HVH 2024″.
 4. Názvy a počty zaslaných prací musí souhlasit s názvy a počty prací uvedených v přihlášce.
 5. Nebude-li soutěžní práce splňovat výše uvedené podmínky, bude ze soutěže vyřazena.
 6. Soutěžní práce se nevracejí a organizátor si vyhrazuje právo je otisknout v úplné nebo zkrácené podobě ve Sborníku HVH.
 7. Účastník soutěže souhlasí se zpracováním osobních údajů a s jejich zařazením do databáze soutěžících.

 

Článek IV.

Hodnocení a vyhlášení výsledků soutěže

 1. Odborná porota předloží organizátorovi výsledek svého hodnocení a stanoví pořadí na prvních třech místech v každém oboru, které budou odměněny finanční částkou a věcnými cenami.
  Výše peněžité odměny:
  obor poezie                                               obor próza
  1. místo – 5.000 Kč                                 1. místo – 5.000 Kč
  2. místo – 3.000 Kč                                 2. místo – 3.000 Kč
  3. místo – 2.000 Kč                                 3. místo – 2.000 Kč

2. Porota může vybrat v každém oboru maximálně dalších sedm autorů.
3. Vyhlášení výsledků literární soutěže proběhne dne 29.5.2024.

 

Článek V.

 

Kalendář soutěže

 1. Organizátor vyhlašuje soutěž dne 19.1.2024, s uzávěrkou soutěže 15.4.2024.
 2. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne ve středu 29.5.2024 od 17:30 hodin na nádvoří Starého zámku Hořovice, případně v prostorách Knihovny Ivana Slavíka v Hořovicích.

 

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

 1. Stanovy jsou veřejnou listinou, kterou může získat každý, kdo o ni požádá.
 2. Organizátor je oprávněn provést před vyhlášením nového ročníku úpravy stanov.
 3. Stanovy nelze měnit v průběhu trvání soutěže.

 

 

Organizátor soutěže:                         Mgr. Přemysl Landa, ředitel MKC Hořovice

 

Záštita nad realizací soutěže:                        Věra Veverková, starostka města Hořovice

 

 

Hořovice, dne 19.1.2024