Jak pomoci našim dětem rozumět tomu, co se děje s COVID-19

Malý návod pro rodiče, prarodiče, starší sourozence

Děti mají obrovskou schopnost učit se. Celý svět je pro ně nový. Mozek se rychle rozvíjí a staví podle vrozeného programu a podle toho, jaké zkušenosti dítě zažívá. Během dětství si děti zaznamenávají nesmírné množství zážitků a informací, které jsou základem jejich fungování během celého života. Současná náročná situace s novým onemocněním a šířením nového viru COVID-19 je složitá pro nás všechny. Záleží ale na nás, jak tímto obdobím projdou naše děti a děti kolem nás. Jak to zvládnou bez dlouhého škodlivého stresu, strachu, zmatku.

Jak pomoci našim dětem rozumět tomu, co se děje s COVID-19