Projekt obnovy schodiště Starého zámku v Hořovicích může podpořit každý

Hořovičtí se snaží získat finanční podporu na úpravu schodiště na nádvoří Starého zámku. Projekt můžete podpořit svým
hlasem na webových stránkách www.mujkraj.kr-stredocesky.cz v sekci Galerie projektů.

Hořovičtí reagovali na výzvu participativního rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2020 a podali projekt na obnovu schodiště v areálu Starého zámku. Jak uvedl místostarosta města Hořovice Ondřej Vaculík, projekt obsahuje rekonstrukci chátrajícího betonového schodiště z dob minulého režimu. Pokud projekt uspěje a Středočeský kraj na něj finanční prostředky uvolní, schodiště k původní tvrzi Starého zámku budou tvořit pískovcové desky, a to v souladu s historickou podobou památkového objektu. Součástí projektu bude i úprava parkánové plochy (zeleně) před vstupem do tvrze.

Nádvoří Starého zámku v Hořovicích je z dob, kdy v areálu sídlily Vojenské lesy a statky. Povrchem nádvoří je povětšinou zvětralý beton. V současné době probíhá postupná rekonstrukce celého areálu – v původní tvrzi je již otevřena Galerie Starý zámek i Muzeum Hořovicka jako pobočky Muzea Českého krasu, příspěvkové organizace Beroun. Renomé obou kulturních zařízení stoupá, a to nejen pro Hořovice či Hořovicko, ale i pro návštěvníky z Prahy či Plzně, často z celé republiky.
Současný neutěšený stav nádvoří mnohé návštěvníky odrazuje, přívětivější vstupní prostory budou více odpovídat kulturnímu a společenskému poslání  celého Starého zámku. Na jeho nádvoří Městské kulturní centrum pořádá například Hořovické kulturní léto, v areálu působí Informační centrum a Knihovna Ivana Slavíka.
Projekt obnovy schodiště hořovického Starého zámku může podpořit každý, a to svým hlasem na webových stránkách www.mujkraj. kr-stredocesky.cz v sekci Galerie projektů.