Škola získala pět nových učeben

Slavnostní otevření vestavby 2. základní školy Hořovice se uskutečnilo v pátek 7. února. V nových prostorách školy za téměř čtyřicet milionů korun se v pravé poledne sešli zástupci města, ministerstva financí, stavební firmy, projektanti a mnozí další, kteří se na projektu podíleli. Nechyběli žáci a pedagogové.

„Měli jsme velký sen. Ze staré půdy udělat důstojné prostory pro naše žáky. Díky vám všem, kteří jste se zde sešli, se nám to podařilo,“ těmito slovy ředitel 2. základní školy Hořovice Jiří Vavřička slavnostní setkání zahájil. Poté vyzdvihl pomoc ministerstva financí, které na tuto stavební akci poskytlo dotaci ve výši 27,8 milionů korun. Také poděkoval celému vedení města, že dalo tomuto projektu zelenou. Kromě toho ocenil trpělivost žáků a pedagogů Gymnázia Hořovice, kterých se stavba dva roky dotýkala. 2.

základní škola je příspěvkovou organizací města Hořovice, slova se ujal i starosta města Jiří Peřina. Poznamenal, že takový projekt není jen o penězích, ale i o estetice a ocenil podobu půdní vestavby. Nakonec popřál učitelům i žákům, aby se jim v nových prostorách dobře dařilo.

Poslanec a zastupitel města Jan Skopeček pronesl: „Jsem rád, když něco tak krásného v mém volebním obvodu a v mém městě vznikne. Tady je to násobené tím, že jsem se v této škole naučil číst, psát a počítat.“

Poté se návštěvníci slavnostního setkání rozdělili do dvou skupin a nové půdní prostory si za doprovodu pedagogů pohlédli. Hosté se od nich dozvěděli, že škola získala pět učeben, že jsou všechny vybavené interaktivní technikou, klimatizací a v oknech jsou žaluzie. Prostory jsou navíc kvalitně zateplené.

Nezůstalo ale jen u slov, návštěvníci mohli usednout do lavic přírodovědné učebny a na chvíli se vžít do role žáků. Kdo měl zájem, mohl se zde za pomoci deváťáků pustit do interaktivních pokusů měření teploty a PH připravených roztoků.